Przeskocz do treści

W dniu 23 listopada 2018 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce”. Podczas uroczystości wręczano medale i odznaki osobom szczególnie zaangażowanym w ochronę zabytków. Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN uhonorowali dr hab. Małgorzatę Dajnowicz, prof. UwB, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odznaczeniem „Zasłużeni dla Kultury Polskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3918

Czytaj dalej... ""

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku informuje, iż zgodnie z art. 21.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. 2018, poz.1609), wskazane jako warunek pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 oraz z 2018 r., poz. 650).

Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski w zakresie realizacji praw osób których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wuoz.bialystok.pl