Przeskocz do treści

Prof.  Magdalena Gawin - Generalna Konserwator Zabytków zaprosiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Wspólne rozmowy dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędów. Na spotkaniu obecna była prof. Małgorzata Dajnowicz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Zdjęcia: https://www.facebook.com/MagdalenaGawinMKiDN

Prof. Małgorzata Dajnowicz Wojewódzka Konserwator Zabytków zachęca starostów do oznaczania budynków, które są wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Charakterystyczna biało-niebieska tarcza widoczna na zabytkach jest znakiem Konwencji Haskiej oznaczającym formę najwyżej ochrony prawnej. Czytaj dalej... "ZNAK KONWENCJI HASKIEJ – NAJWYŻSZA FORMA OCHRONY PRAWNEJ"

Już jest gotowa, po renowacji i w całej okazałości ambona w stylu rokoko z końca XVIII w. w Bazylice Mniejszej pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku. Prace mogły zostać przeprowadzone dzięki dotacji PWKZ Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt udzielonej dotacji prac konserwatorskich przy zabytkowej ambonie we wnętrzu kościoła parafialnego to 85 tys. zł. 

Czytaj dalej... "Ambona po renowacji w Bazylice w Różanymstoku"

W Pałacu Prezydenckim (28.11) odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów profesorskich. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. UwB odebrała tytuł Profesora Nauk Humanistycznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jest to najwyższy stopień kariery naukowej. 

Prof. Małgorzacie Dajnowicz podczas uroczystości towarzyszyła Rodzina.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskała tam także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (2001 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku zdobyła na Uniwersytecie Opolskim (2009 r.). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymała w 2019 r. Jest kierownikiem Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Stypendystów ,,Polityki”, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych.

Prof. Dajnowicz opublikowała jako autor, współautor i redaktor ponad 130 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej, dziejów prasy, ruchów społecznych, myśli politycznej, tematyki kobiecej. Od 2018 roku pełni funkcję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

http://wuoz.bialystok.pl/konserwator-zabytkow/

Jak czytamy na stronie Prezydent.PL, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

Relacja z uroczystości w dn. 28.11.2019

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,143,andrzej-duda-nominacje-profesorskie.html

Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyło się 25 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/statystyki/statystyki-profesorskie/

W cerkwi pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach można już podziwiać dwie zabytkowe ikony po gruntowanej konserwacji. Ich renowację wsparł Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków i wierni z miejscowej parafii. W odbiorze prac brała udział prof. Małgorzata Dajnowicz.  Czytaj dalej... "IKONY PO KONSERWACJI"

Prof. Małgorzata Dajnowicz Wojewódzka Konserwator Zabytków podjęła decyzję o wpisaniu do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego zabytek nieruchomy, tj. elewację frontową (południową) i część elewacji wschodniej (na długości 8 m. od krawędzi elewacji frontowej w kierunku północnym) kamienicy przy ul. Św. Mikołaja 8 w Białymstoku, usytuowanej w dzielnicy Śródmieście. Zabytek jest murowany i pochodzi  z ok. 1897 r.

Czytaj dalej... "CZĘŚĆ ELEWACJI KAMIENICY PRZY MIKOŁAJA 8 W REJESTRZE"

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała do Rejestru Podlaskich Zabytków,  Cmentarz Żydowski w Knyszynie. To jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich na Podlasiu. Cmentarz położony jest na terenie grobli dawnych sadzawek królewskich, które są jedyną pozostałością po rezydencji króla Zygmunta Augusta. Został założony pomiędzy 1750-1768 r. Czytaj dalej... "CMENTARZ ŻYDOWSKI W KNYSZYNIE ZABYTKIEM !!"

W parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie zakończyły się prace konserwatorskie. Pracownicy WUOZ odebrali prace ceglanego detalu architektonicznego wnętrza świątyni. Wartość dotacji PWKZ to 80 tys. zł. 

Na rok 2019 przyznane zostały 52 dotacje przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obiektom sakralnym ale też i świeckim. Trwają odbiory prac, dotąd prace konserwatorskie zakończyły się w 19 obiektach.

Czytaj dalej... "ODBIÓR PRAC KONSERWATORSKICH W SZTABINIE"

 

Siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odwiedzili uczniowie z klasy 1a z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku.

Zwiedzili wystawę "Zabytki Modernistyczne Województwa Podlaskiego". Zachęcamy też inne szkoły z naszego regionu do przyjrzenia się naszej wystawie. To ciekawa lekcja historii w terenie. Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: tel.: 85 74-12-332 Czytaj dalej... "ZABYTKI OCZAMI LICEALISTÓW"