Przeskocz do treści

Nagroda dla Wojewódzkiej Konserwator Zabytków zostanie przyznana w najbliższy poniedziałek 30.09 o godz. 17 podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki, na której zostaną wręczone wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2018/2019.

Laureatka nagrodę z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego - Artura Kosickiego odbierze w dowód wdzięczności za prowadzone od kilkunastu lat badania i działalność upowszechniającą dziedzictwo historyczno-kulturowe województwa podlaskiego.

Prof. Dajnowicz doceniona została za umiejętność połączenia warsztatu naukowego i badawczego z zastosowaniem tego w szerokiej praktyce popularyzatorskiej, w tym działalności jako Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Od ponad roku prof. Małgorzata Dajnowicz dążyła do wzmocnienia ochrony konserwatorskiej Bohonik – m.in. poprzez organizowanie spotkań, konsultacji merytorycznych i zaangażowaniu formalno-prawnemu, czym realnie przyczyniła się do zwiększenia ochrony tego miejsca, co w konsekwencji odniosło pozytywny skutek w postaci utworzenia Parku Kulturowego Bohoniki w Bohonikach.

Wymieniane zasługi prof. Małgorzaty Dajnowicz, Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków świadczą o wielkiej wrażliwości w podejmowanych działaniach na rzecz ratowania dziedzictwa historyczno-kulturowego Podlasia, co zasługuje na szczególne podkreślenie, dziedzictwa polskich Tatarów Bohonik i Kruszynian.

SERDECZNIE PANI KONSERWATOR GRATULUJEMY !!!

W Suchowoli w sobotę (14.09) odbyły się obchody związane z 72. rocznicą urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

To parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy duchownego.

W uroczystościach udział brała prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Czytaj dalej... "W Suchowoli upamiętniono 72. rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki"

12 września Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wraz z Bohdanem Paszkowskim - Wojewodą Podlaskim odwiedzili trzy podlaskie świątynie podczas wizyty studyjnej w Sokółce, Różanymstoku i Janowie.

Czytaj dalej... "WIZYTA STUDYJNA SZLAKIEM PODLASKICH ŚWIĄTYŃ"

W kościele pw. Matki Bożej Anielskiej  został wykonany został całkowity remont cokołu kamiennego i remont frontowej elewacji ceglanej.  Prace przy zabytku zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji udzielonej w 2019 r. w wysokości maksymalnej jaką mógł otrzymać wnioskodawca czyli w kwocie 40 tys. , co stanowiło 49,82% wszystkich poniesionych kosztów. 11 września odbył się generalny odbiór prac przy świątyni. Czytaj dalej... "Świątynia w Czarnej Wsi Kościelnej w pełnej okazałości !!"

Dwór Myśliwski Wiktoryna Jana Zaleskiego w Turośni Kościelnej z XVIII w. będzie odnowiony. Prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w spotkaniu, na którym omówiono szczegóły remontu dworu. 

Czytaj dalej... "BĘDZIE REMONT DWORU MYŚLIWSKIEGO W TUROŚNI KOŚCIELNEJ"

Charakterystyczna biało-niebieska tarcza widoczna na zabytkach jest znakiem Konwencji Haskiej oznaczającym formę najwyżej ochrony prawnej. Takie znakowanie w ramach wojskowych ćwiczeń odbyło się w Suwałkach, Sejnach i Augustowie.  Czytaj dalej... "ZNAK KONWENCJI HASKIEJ – FORMA NAJWYŻSZEJ OCHRONY PRAWNEJ"

Na zaproszenie właścicieli, prof. Małgorzata Dajnowicz odwiedziła zabytkowy modernistyczny dom, przy ulicy Mazowieckiej 52 w Białymstoku. Czas powstania domu określa się  na  około 1937 r. Budynek należy do nielicznych przykładów drewnianych czynszówek, które na początku XX w. były charakterystycznym elementem zabudowy Białegostoku.

Prof. Małgorzata Dajnowicz  Wojewódzka Konserwator Zabytków dokonała oględzin i oceny stanu wykonanych prac konserwatorskich przy ołtarzu w Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach. Na zdjęciach Pani Konserwator z proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach, a zarazem prezesem Fundacji Wigry Pro - ks. dr Jackiem Nogowskim.

Czytaj dalej... "Ołtarz w Klasztorze na Wigrach – w całości w połowie października."

3 września, prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora zaprezentowali obecny etap prowadzonych prac. Inwestorem jest firma PKP SA.
Czytaj dalej... "ZA ROK ZAKOŃCZY SIĘ MODERNIZACJA DWORCA PKP W BIAŁYMSTOKU"