Przeskocz do treści

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, od dzisiaj (16.03.2020 r.)  zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

  1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.
  2. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z Sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 13.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - numery jak wyżej.

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie www.pz.gov.pl.

UWAGA! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie, a także w delegaturach w Suwałkach i Łomży. Zachęcamy do korzystania z korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Czytaj dalej... "COVID-19 – INFORMACJE DLA PETENTÓW WUOZ W BIAŁYMSTOKU"

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego bryłę i elewacje budynku fabryki włókienniczej Juliusza Flakiera przy ulicy Warszawskiej 10 w Białymstoku. Podstawą wpisania obiektu do rejestru są zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe. 

Czytaj dalej... "BUDYNEK FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ FLAKIERA ZABYTKIEM!"

Zgodnie z uchwałą Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjętą na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 roku „wniosek o uznanie za Pomnik Historii „Tykocin – historyczny zespół miasta” Rada zaopiniowała pozytywnie. (…) Rada zaleca także podjęcie działań na rzecz uznania pozostałego obszaru historycznego miasta za park kulturowy.”  W posiedzeniu wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

Czytaj dalej... "ROZ REKOMENDUJE TYKOCIN DO POMNIKA HISTORII"