Przeskocz do treści

Obrazy: Zmartwychwstanie Pańskiej z XVIII/XIX w., Pokłon Pasterzy z XVIII/XIX w., Jezus Chrystus św. Jakub Apostoł wraz z koroną z 1 poł. XVIII w. oraz ikony: św. Antoni Pieczerski z XVIII/XIX w. i św. Jerzy Zwycięzca z 1 poł. XIX w. zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego na wniosek parafii prawosławnej pw. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince.

Czytaj dalej... "DZIEŁA SZTUKI W REJESTRZE ZABYTKÓW RUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, od 20 marca zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Podlaskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

"§ 10. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośredni obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki."

W związku z powyższym, wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.

Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną lub pocztową (tradycyjną) na adres Urzędu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcieliby skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, prosimy o uzgodnienia w tym zakresie wyłącznie telefonicznie - kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie www.pz.gov.pl.

Kaplica rodziny Bazylewskich (obecnie kaplica pw. Św. Tomasza w Dubinach), cmentarz prawosławny rodziny Bazylewskich w Dubinach i ogrodzenie cmentarza zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego.

Czytaj dalej... "KOLEJNE OBIEKTY W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, od dzisiaj (16.03.2020 r.)  zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

  1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.
  2. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z Sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ http://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 13.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - numery jak wyżej.

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie www.pz.gov.pl.

UWAGA! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie, a także w delegaturach w Suwałkach i Łomży. Zachęcamy do korzystania z korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Czytaj dalej... "COVID-19 – INFORMACJE DLA PETENTÓW WUOZ W BIAŁYMSTOKU"

Prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzka Konserwator Zabytków wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego bryłę i elewacje budynku fabryki włókienniczej Juliusza Flakiera przy ulicy Warszawskiej 10 w Białymstoku. Podstawą wpisania obiektu do rejestru są zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe. 

Czytaj dalej... "BUDYNEK FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ FLAKIERA ZABYTKIEM!"