Biuletyn – kontakt

Redaktor Naczelna
Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Redaktor Prowadząca
Lucyna Stalończyk

Sekretarze
Dr Julita Sitniewska
tel.: 85 74-12-332 wew. 39

Justyna Zajko- Czochańska
tel.: 85 74-12-332 wew. 41

e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok
tel.: (85) 74-12-332
fax: (85) 73-27-562