Przeskocz do treści

Wymogi edytorskie

 • Edytor tekstu Word (format doc. lub docx.).
 • Styl czcionki: Times New Roman.
 • Wielkość czcionki tekstu głównego - 12 pkt.
 • Wielkość czcionki przypisów - 10 pkt.
 • Interlinia tekstu głównego -1,5 wiersza.
 • Interlinia przypisów - 1 wiersz.
 • Odstęp między wierszami pojedynczy.
 • Tekst wyjustowany.
 • Marginesy standardowe - wszystkie po 2,5 cm.
 • Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm.
 • Wypunktowania należy dokonywać znakiem -.
 • Numerowanie w formie cyfr arabskich (1,2,3…).
 • Tytuł powinien być napisany czcionką 14 pkt. Times New Roman z wytłuszczeniem oraz wyśrodkowany.
 • Opisy tabel i rysunków (zdjęć, schematów, map, itp.) powinny być zlokalizowane bezpośrednio nad i pod nimi (bez światła).
 • Objętość artykułu 40.000 znaków. Liczba ta obejmuje znaki ze spacjami, pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe.
 • Do artykułu należy dołączyć dane autora tj. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.
 • Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku angielskim (około 1/3 strony), słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (5-10) oraz tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.
 • Wymagane jest sporządzenie bibliografii załącznikowej z podziałem na źródła i opracowania. Umieszcza się ją na końcu artykułu.