Jak załatwić sprawę?

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski oraz augustowski.

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania miasto Łomża oraz powiaty: łomżyńskigrajewskikolneńskiwysokomazowiecki i zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania powiaty: sejneński i suwalski.

Wpisami do rejestru zabytków nieruchomych zajmują się Katarzyna Niedźwiecka (KONTAKT) i Monika Stalończyk (KONTAKT). Pozostałe sprawy dotyczące zabytków nieruchomych w poszczególnych gminach należy zgłaszać do pracowników:

 • Agnieszka Płocka-Wojtala (KONTAKT) – pomniki historii – Bohoniki, Kruszyniany – meczety i mizary, inwestycje gminne Tykocin, Różanystok.
 • Marta Uścinowicz-Klimiuk (KONTAKT) – gminy:  Narewka, Białowieża, Hajnówka, Gródek, Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, miasto i gmina Augustów.
 • Agnieszka Zaniewska (KONTAKT) – gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Turośń Kościelna, Tykocin za wyjątkiem inwestycji gminnych, Choroszcz, Łapy, Poświętne, Suraż, Wasilków, Wyszki, Brańsk, Rudka, tereny zamknięte podległe pod WUOZ w Białymstoku i powiecie augustowskim.
 • Julita Sitniewska (KONTAKT) – gminy: Suchowola, Sokółka, Szudziałowo, Janów, Krynki oraz gmina Narew. Powiat siemiatycki: zabytki nieruchome architektury bud. indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.
 • Magdalena Gąsowska (KONTAKT) – gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha. Powiat siemiatycki z wyłączeniem zabytków nieruchomych architektury i budownictwa indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków.
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – gminy: Korycin, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka.
 • Marcin Roszko (KONTAKT) – gminy: powiat augustowski z wyłączeniem miasta i gminy Augustów
 • Szymon Jamaszewski (KONTAKT) – gminy: powiat moniecki, gmina Zawady.
 • Karol Straczyński (KONTAKT) – gminy: Supraśl, Boćki.

Wpisami do rejestru zabytków ruchomych oraz ewidencją zabytków techniki zajmuje się Agnieszka Witek (KONTAKT).

Wpisami do rejestru zabytków archeologicznych zajmuje się Rimma Sylwanowicz (KONTAKT).

W sprawach pozwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych (z wyjątkiem powiatu sejneńskiego i suwalskiego) należy zgłaszać się do Karola Straczyńskiego (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zieleni zabytkowej, parków i cmentarzy należy zgłaszać do pracowników:

 • Małgorzata Pawluczuk (KONTAKT) – powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski;
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – powiaty augustowski;
 • Irena Iwaniuk (KONTAKT) – miasto Łomża oraz powiaty:  łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski;
 • Grzegorz Kubaszewski (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Dotacjami zajmuje się Justyna Zajko-Czochańska (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych należy zgłaszać do pracowników:

 • Jerzy Maciejczuk (KONTAKT) – powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski;
 • Szymon Jamaszewski (KONTAKT) – powiat augustowski;
 • Julia Siemaszko-Dziób (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.