Jak załatwić sprawę?

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski oraz augustowski.

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania miasto Łomża oraz powiaty: łomżyńskigrajewskikolneńskiwysokomazowiecki i zambrowski.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania powiaty: sejneński i suwalski.

Wpisami do rejestru zabytków nieruchomych zajmują się Katarzyna Niedźwiecka (KONTAKT) i Monika Stalończyk (KONTAKT). Pozostałe sprawy dotyczące zabytków nieruchomych w poszczególnych gminach należy zgłaszać do pracowników:

 • Agnieszka Płocka-Wojtala (KONTAKT) – pomniki historii- Bohoniki, Kruszyniany – meczety i mizary, zabytki położone na terenie Białegostoku: Pałac Branickich, Kościół Farny, Cerkiew Św. Mikołaja, Dworzec PKP
 • Agnieszka Witek (KONTAKT) – zabytki ruchome oraz następujące zabytki nieruchome z terenu miasta Białystok: Pałac Branickich, Kościół Św. Rocha, Kościół Św. Wojciecha.
 • Marta Uścinowicz-Klimiuk (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Gródek, Michałowo, Supraśl, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, powiat hajnowski (gminy): Narewka, Hajnówka, Białowieża, Narew, powiat augustowski: miasto i gmina Augustów – obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji zabytków oraz inwestycje gminne.
 • Agnieszka Zaniewska (KONTAKT) – powiat białostocki (gminy): Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Wasilków, Czarna Białostocka, Zawady; powiat siemiatycki: miasto Siemiatycze; gminy: Drohiczyn, Mielnik – zabytki nieruchome architektury i budownictwa indywidualnie wpisane do rejestru zabytków oraz zabytki na obszarach zamkniętych tj. należących do jednostek wojskowych i straży granicznej.
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – powiat sokólski (gminy): Korycin, Janów, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, zabytkowe zespoły dworsko – ogrodowe i pałacowo – ogrodowe, zieleń, parki i cmentarze, układy urbanistyczne i ruralistyczne na terenie powiatu augustowskiego.
 • Marcin Roszko (KONTAKT) – powiat augustowski: z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków oraz inwestycji gminnych z terenu miasta i gminy Augustów.
 • Anna Dziełak (KONTAKT) – powiat moniecki, powiat sokólski (gminy): Suchowola, Sokółka, Szudziałowo, Krynki; sprawy dotyczące kar administracyjnych oraz kontroli zabytków nieruchomych, architektury i budownictwa prowadzonych przez WUOZ w Białymstoku.
 • Bogusław Stanisławski (KONTAKT) – powiat bielski, powiat siemiatycki z wyłączeniem zabytków nieruchomych architektury i budownictwa indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Siemiatycze, gmin: Drohiczyn, Mielnik, powiat hajnowski (gminy): Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele.

Ewidencją zabytków techniki zajmuje się Monika Stalończyk (KONTAKT).

Wpisami do rejestru zabytków archeologicznych zajmuje się Rimma Sylwanowicz (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zieleni zabytkowej, parków i cmentarzy należy zgłaszać do pracowników:

 • Małgorzata Pawluczuk (KONTAKT) – powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski;
 • Piotr Tomaszewski (KONTAKT) – powiat augustowski;
 • Irena Iwaniuk (KONTAKT) – miasto Łomża oraz powiaty:  łomżyński, grajewski, kolneński, wysokomazowiecki i zambrowski;
 • Joanna Krugły (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.

Dotacjami zajmuje się Justyna Zajko-Czochańska (KONTAKT).

Sprawy dotyczące zabytków archeologicznych należy zgłaszać do pracowników:

 • Jerzy Maciejczuk (KONTAKT) – powiaty: białostocki, moniecki, sokólski, bielski, siemiatycki i hajnowski;
 • Julia Siemaszko-Dziób (KONTAKT) – powiaty: sejneński i suwalski.