Kierownictwo Urzędu

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr hab. Małgorzata Dajnowicz
profesor UwB

tel.: 85 74 12 332 wew. 32

fax.: 85 732-75-62

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Jerzy Maciejczuk

tel. 85 74 12 332 wew. 33

email: jmaciejczuk@wuoz.bialystok.pl

Kierownik Delegatury w Łomży

Bolesław Gadawski

tel. 86 21 63 408

email: del.lomza@wuoz.bialystok.pl

Kierownik Delegatury w Suwałkach

Anetta Ejdulis

tel. 87 56 63 741

email: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl