Przeskocz do treści

Kierownictwo urzędu


Małgorzata Dajnowicz
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

tel.: 85 74-12-332
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl


Anetta Ejdulis
Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
tel.: 85 74-12-332 wew. 33
e-mail: aejdulis@wuoz.bialystok.pl