Kontakt – pracownicy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok, tel.: 85 74-12-332, 85 73-26-546

fax: 85 73-27-562, email: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

Nr pokoju Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
101a Małgorzata Dajnowicz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków 85 74-12-332 sekretariat@wuoz.bialystok.pl
101b Anetta Ejdulis Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 85 74-12-332 wew. 33 aejdulis@wuoz.bialystok.pl
Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
108 Karol Straczyński p.o. Kierownika wydziału 85 74-12-332 wew. 42 kstraczynski@wuoz.bialystok.pl
108 Katarzyna Niedźwiecka, w zastępstwie Jakub Rajecki Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 39 jrajecki@wuoz.bialystok.pl
108 Rimma Sylwanowicz Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 39 rsylwanowicz@wuoz.bialystok.pl
108 Agnieszka Witek, w zastępstwie Julita Sitniewska Stanowisko ds. rejestru zabytków ruchomych 85 74-12-332 wew. 39 jsitniewska@wuoz.bialystok.pl
Wydział Inspekcji Zabytków
103 Justyna Kożan p.o. Kierownika wydziału 85 74-12-332 wew. 35 jkozan@wuoz.bialystok.pl
104 Agnieszka Płocka-Wojtala Stanowisko inspekcji zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 34 aplocka@wuoz.bialystok.pl
104 Jerzy Tołłoczko Stanowisko inspekcji zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 34 jtolloczko@wuoz.bialystok.pl
104 Marta Uścinowicz Stanowisko inspekcji zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 34 muscinowicz@wuoz.bialystok.pl
106 Małgorzata Pawluczuk Stanowisko inspekcji zabytków nieruchomych 85 74-12-332 wew. 38 mpawluczuk@wuoz.bialystok.pl
106 Jerzy Maciejczuk Stanowisko inspekcji zabytków archeologicznych 85 74-12-332 wew. 38 jmaciejczuk@wuoz.bialystok.pl
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
104 Monika Bekier-Kozłowska Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 85 74-12-332 wew. 36 mbekier@wuoz.bialystok.pl
101 Joanna Piszczatowska Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych 85 74-12-332 wew. 31 sekretariat@wuoz.bialystok.pl
101 Justyna Zajko-Czochańska Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 85 74-12-332 wew. 41 jzajko@wuoz.bialystok.pl
Stanowiska ds. Budżetu i Finansów
111 Dorota Sieredzińska Główny księgowy 85 74-12-332 wew. 44 dsieredzinska@wuoz.bialystok.pl
104 Krzysztof Łuźniak Stanowisko ds. budżetu i finansów 85 74-12-332 wew. 36 kluzniak@wuoz.bialystok.pl
Samodzielne stanowiska
104 Krystian Kamiński Stanowisko ds. informatycznych 85 74-12-332 wew. 36 kkaminski@wuoz.bialystok.pl
105 Małgorzata Kierzkowska Stanowisko ds. prawnych 85 74-12-332 wew. 37 mkierzkowska@wuoz.bialystok.pl
110 Jan Fiedoruk Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 85 74-12-332 wew. 43 jfiedoruk@wuoz.bialystok.pl