Pracownicy

Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków


Katarzyna Niedźwiecka 
kierownik Wydziału
tel.: 85 74-12-332 wew. 42
e-mail: kniedzwiecka@wuoz.bialystok.pl

Rimma Sylwanowicz
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 39
e-mail: rsylwanowicz@wuoz.bialystok.pl

Agnieszka Witek
Stanowisko ds. rejestru zabytków ruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 39
e-mail: awitek@wuoz.bialystok.pl

Monika Stalończyk
Stanowisko ds. rejestru zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 39
e-mail: mstalonczyk@wuoz.bialystok.pl


 Wydział Inspekcji Zabytków


Agnieszka Płocka-Wojtala
p. o. kierownika Wydziału
tel.: 85 74-12-332 wew. 35
e-mail: aplocka@wuoz.bialystok.pl

Agnieszka Zaniewska
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 47
e-mail: adrozdowska@wuoz.bialystok.pl

Marta Uścinowicz-Klimiuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 49
e-mail: muscinowicz@wuoz.bialystok.pl

Julita Sitniewska
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 46
e-mail: jsitniewska@wuoz.bialystok.pl  

Małgorzata Pawluczuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 45
e-mail: mpawluczuk@wuoz.bialystok.pl

Piotr Tomaszewski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 47
e-mail: ptomaszewski@wuoz.bialystok.pl

Bogusław Stanisławski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 47
e-mail: bstanislawski@wuoz.bialystok.pl

Marcin Roszko
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 50
e-mail: mroszko@wuoz.bialystok.pl

Szymon Jamaszewski
Stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych
tel.: 85 74-12-332 wew. 34
e-mail: sjamaszewski@wuoz.bialystok.pl

Jerzy Maciejczuk
Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych
tel.: 85 74-12-332 wew. 51
e-mail: jmaciejczuk@wuoz.bialystok.pl


Stanowiska ds. Administracyjno-Gospodarczych


Joanna Piszczatowska
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 85 74-12-332 wew. 31
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

Ewa Czekiel
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 
tel.: 85 74-12-332 wew. 41 (urlop)
e-mail: eczekiel@wuoz.bialystok.pl

Kinga Grzymała
Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 85 74-12-332 wew. 37
e-mail: kgrzymala@wuoz.bialystok.pl

Agnieszka Słoma
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
e-mail: asloma@wuoz.bialystok.pl

Anna Laskowska
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: alaskowska@wuoz.bialystok.pl


Stanowiska ds. Budżetu i Finansów


Paulina Jabłonowska
Główny księgowy
tel.: 85 74-12-332 wew. 44
e-mail: pjablonowska@wuoz.bialystok.pl

Krzysztof Łuźniak
Stanowisko ds. budżetu i finansów
tel.: 85 74-12-332 wew. 36
e-mail: kluzniak@wuoz.bialystok.pl


Samodzielne stanowiska


Karol Straczyński
Stanowisko ds. zabytków o szczególnym znaczeniu dla woj. podlaskiego
tel.: 85 74-12-332 wew. 46
e-mail: kstraczynski@wuoz.bialystok.pl

Jan Fiedoruk
Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
tel.: 85 74-12-332 wew. 43
e-mail: jfiedoruk@wuoz.bialystok.pl

Katarzyna Kalinowska
Radca Prawny
tel.: 85 74-12-332 wew. 37
e-mail: kkalinowska@wuoz.bialystok.pl

Justyna Zajko-Czochańska
Stanowisko ds. strategii i kontroli
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
kom. 570-905-999

e-mail: jzajko@wuoz.bialystok.pl

Sylwia Luto
Stanowisko ds. strategii i kontroli
tel.: 85 74-12-332 wew. 38
e-mail: sluto@wuoz.bialystok.pl

Joanna Tyszka
Stanowisko ds. kontaktu z otoczeniem zewnętrznym
tel.: 85 74-12-332 wew. 46
kom. 570-013-777

e-mail: media@wuoz.bialystok.pl

Stanowisko ds. informatycznych
tel.: 85 74-12-332

Delegatura w Łomży:

KONTAKT


Delegatura w Suwałkach:

KONTAKT