Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku została opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego inspektora ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków nieruchomych.