Nowy regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na stronie BIP zostało opublikowane Zarządzenie nr 1/2017 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania pod adresem: http://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/dotacje-na-prace-przy-zabytku.html.