Przeskocz do treści

Zgodnie z uchwałą Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjętą na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 roku „wniosek o uznanie z Pomnik Historii „Tykocin – historyczny zespół miasta” Rada zaopiniowała pozytywnie. (…) Rada zaleca także podjęcie działań na rzecz uznania pozostałego obszaru historycznego miasta za park kulturowy.”  W posiedzeniu wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

Czytaj dalej... "ROZ REKOMENDUJE TYKOCIN DO POMNIKA HISTORII"

Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego.

Czytaj dalej... "DOTACJE 2020"

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się zapytaniami w sprawie wydawania pozwoleń na instalację kolektorów słonecznych na terenach i przy obiektach objętych ochroną konserwatorską, poniżej przedstawiamy informację, które mamy nadzieję pozwolą Państwu na usprawnienie realizacji planowanej inwestycji.

Czytaj dalej... "KOLEKTORY SŁONECZNE NA ZABYTKACH"

W odniesieniu do nierzetelnych informacji zamieszczonych w artykule „Gazety Wyborczej” na temat wpisu do rejestru zabytków nieruchomych elewacji kamienicy przy ul. Mikołaja 8 w Białymstoku.

(artykuł Andrzeja Kłopotowskiego pt. Zabytkowa ściana na Świętego Mikołaja. A reszta bez ochrony, 21 stycznia 2020 r., wydanie online)

Czytaj dalej... "KAMIENICA PRZY UL. MIKOŁAJA 8"