Aktualności

Nowy regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na stronie BIP zostało opublikowane Zarządzenie nr 1/2017 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania pod adresem: http://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/dotacje-na-prace-przy-zabytku.html.

Komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.


Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Kolejnej edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2017”

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2017”. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Realizację konkursu zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa. Szczegółowy regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany.
Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017r.