Przeskocz do treści

 Rekordowa dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy podlaskich zabytkach. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozyskała na ten cel 2 miliony 270 tysięcy złotych na rok 2019. To prawie 9 razy więcej niż w roku ubiegłym i najwięcej w historii funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czytaj dalej... "Podsumowanie roku"

Do Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego dołączyli dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB oraz dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB. Rada Naukowa, która teraz liczy dziewięcioro wybitnych naukowców i praktyków w dziedzinie szeroko pojętej konserwacji zabytków, sprawuje nadzór merytoryczny nad publikacjami Biuletynu. Czytaj dalej... "Nowi członkowie Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego"

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.

Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok, ma upowszechnić i pogłębić wiedzę o architekturze województwa podlaskiego. Czytaj dalej... "Sympozjum „Pomniki Niepodległości”"

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, oraz pracownicy Urzędu gościli w progach Pałacu Hasbacha Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Metropolitę Białostockiego Księdza Arcybiskupa dr. Tadeusza Wojdę, Księdza Biskupa Supraskiego Andrzeja, Księdza dr. Zbigniewa Snarskiego (proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku), Księdza mitrata Anatola Fiedoruka (proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. św. Eliasza w Białymstoku) oraz towarzyszących im duchownych obu wyznań.

Czytaj dalej... "Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku"

W dniu 10 grudnia 2018 roku w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość „100 Pomników Historii na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył rozporządzenia potwierdzające ustanowienie 14 zabytków za Pomniki Historii. Zaszczytny tytuł otrzymał także Zespół Kościoła pw. Chrystusa Króla i Św. Rocha w Białymstoku.

W dniu 23 listopada 2018 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce”. Podczas uroczystości wręczano medale i odznaki osobom szczególnie zaangażowanym w ochronę zabytków. Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN uhonorowali dr hab. Małgorzatę Dajnowicz, prof. UwB, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odznaczeniem „Zasłużeni dla Kultury Polskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3918

Czytaj dalej... "100-lecie służb konserwatorskich w Polsce"

Szanowni Państwo,

24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach Serwisu Służby Cywilnej: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/24-grudnia-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej