Przeskocz do treści

Do Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego dołączyli dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB oraz dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB. Rada Naukowa, która teraz liczy dziewięcioro wybitnych naukowców i praktyków w dziedzinie szeroko pojętej konserwacji zabytków, sprawuje nadzór merytoryczny nad publikacjami Biuletynu. Czytaj dalej... "Nowi członkowie Rady Naukowej Biuletynu Konserwatorskiego"

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.

Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok, ma upowszechnić i pogłębić wiedzę o architekturze województwa podlaskiego. Czytaj dalej... "Sympozjum „Pomniki Niepodległości”"

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, oraz pracownicy Urzędu gościli w progach Pałacu Hasbacha Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Metropolitę Białostockiego Księdza Arcybiskupa dr. Tadeusza Wojdę, Księdza Biskupa Supraskiego Andrzeja, Księdza dr. Zbigniewa Snarskiego (proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku), Księdza mitrata Anatola Fiedoruka (proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. św. Eliasza w Białymstoku) oraz towarzyszących im duchownych obu wyznań.

Czytaj dalej... "Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku"

W dniu 10 grudnia 2018 roku w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość „100 Pomników Historii na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył rozporządzenia potwierdzające ustanowienie 14 zabytków za Pomniki Historii. Zaszczytny tytuł otrzymał także Zespół Kościoła pw. Chrystusa Króla i Św. Rocha w Białymstoku.

W dniu 23 listopada 2018 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce”. Podczas uroczystości wręczano medale i odznaki osobom szczególnie zaangażowanym w ochronę zabytków. Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN uhonorowali dr hab. Małgorzatę Dajnowicz, prof. UwB, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odznaczeniem „Zasłużeni dla Kultury Polskiej”.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3918

Czytaj dalej... "100-lecie służb konserwatorskich w Polsce"

Szanowni Państwo,

24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach Serwisu Służby Cywilnej: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/24-grudnia-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku informuje, iż zgodnie z art. 21.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. 2018, poz.1609), wskazane jako warunek pozwolenia przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 oraz z 2018 r., poz. 650).

Szanowni Państwo,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski w zakresie realizacji praw osób których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wuoz.bialystok.pl