Aktualności

Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.4.2016.KN

Na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku zostało opublikowane postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 1 września 1977 r. l.dz. KL.WKZ-5340/22/77 o wpisaniu do rejestru zabytków „części miasta Białegostoku. Granica strefy ochrony konserwatorskiej przebiega ulicami: Aleja 1 Maja – Sienkiewicza – Warszawska – Marchlewskiego – Piasta – Skorupska – Koszykowa /na tyłach działek położonych przy południowej pierzei tej ulicy/ – Staszica – Monopolowa – Nowotki – Akademicka – Wesołowskiego – Młynowa – Kijowska – Grunwaldzka – Sosnowa – Krakowska – teren wzgórza z kościołem św. Rocha – Aleja 1 Maja. Dokładny przebieg granic strefy ochrony naniesiono na dołączonym podkładzie”.

Informacja z otwarcia ofert

Na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku została opublikowana informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na rozbiórkę i budowę instalacji elektrycznych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.