Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ oraz o. Jarosław Łojko, proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach.