Przeskocz do treści

REFUNDACJE 2020

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował pieniądze na refundacje poniesionych nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

"W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 9 wniosków o refundacje na łączną kwotę 714 374 zł. W ubiegłym roku złożono 12 wniosków na łączną kwotę 739 673 zł." - prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaski wojewódzki konserwator zabytków. 

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wykonane w latach 2017-2019.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w tym roku 5 refundacji na łączną kwotę 164 000 złotych. Pełna lista wniosków, na które zostały udzielonae refundacje znajduje się poniżej. 

Wnioski o udzielenie dotacji (w formie refundacji) wnioskodawcy mogli złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pieniądze na refundacje pochodzą z budżetu państwa i znajdują się w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pełna lista refundacji.