Wyniki naboru na stanowisko starszego inspektora ochrony zabytków

Na stronach BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku zostały opublikowane wyniki naboru na stanowisko starszego inspektora ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków nieruchomych.