Przeskocz do treści

Wystawa „Umarł i Zmartwychwstał”

Wyjątkowe, zabytkowe obrazy pochodzące z podlaskich kościołów i cerkwi można oglądać na wystawie "Umarł i Zmartwychwstał. Wybrane dzieła sztuki z terenu województwa podlaskiego."

Ekspozycję tworzy 16 plansz z obrazami nawiązującymi do tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzieła pochodzą z różnych okresów, głównie z XVIII i XIX wieku. Najstarszy obraz został namalowany na przełomie XVI i XVII wieku. 

Wystawa kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców – od młodzieży wczesnoszkolnej do seniorów. Każdy może przeżyć ją w inny sposób, szczególnie podczas trwającego w Kościele katolickim i Cerkwi prawosławnej Wielkiego Postu. Wystawa poszerza wiedzę na temat sztuki sakralnej, a przy tym skłania do zadumy i refleksji.

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Białostocki i Gdański, Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Biskup Henryk Ciereszko - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej,  Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, ks. kan. dr Marian Strankowski – rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty, Piotr Półtorak - dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku. 

Słowa uznania w liście do prof. Małgorzaty Dajnowicz skierował także Jego Ekscelencja Biskup Piotr Sawczuk - Biskup Diecezji Drohiczyńskiej "Korzystam z okazji, aby wyrazić wdzięczność Pani Profesor i całemu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków za promowanie kultury chrześcijańskiej oraz tradycji narodowo-patriotycznych naszego Regionu, zwłaszcza Podlasia."

Z kolei Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki w wystosowanym na tę okazję liście, pogratulował organizacji wystawy "serdecznie gratuluję organizacji w gościnnych progach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku niezwykłej wystawy pt. "Umarł i Zmartwychwstał". Poprzez prezentację wybranych dzieł sztuki z terenu województwa podlaskiego, ukazuje ona temat Zmartwychwstania Pańskiego, co skłania nas - chrześcijan do szczególnej refleksji duchowej z racji trwających dni Wielkiego Postu."

 

Autorem i organizatorem wystawy jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Od jutra (06.03) będzie można ją oglądać w kościele pw. św. Rocha w Białymstoku.