Budynek świetlicy przy ul. Tartacznej w Augustowie