Białystok, zespół więzienia carskiego, więzienie, widok na elewację wsch. i pn., stan na 2015 r. Fot. G. Rogala, zabytek.pl