Kościół pw. św. Krzyża w Przytułach. Od lewej : Katarzyna Niedźwiecka, kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków, ks. Tadeusz Golon, proboszcz parafii, prof. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ.