Prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.