Wpis prof. Małgorzaty Dajnowicz do pamiątkowej księgi