Wzgórze wokół Cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Od lewej: proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach, o. Jarosław Łojko, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ, Ihumenia Hermiona, przełożona monasteru Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce.