Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ oraz proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach, o. Jarosław Łojko.