Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach.