Rekrutacja

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspekcji zabytków archeologicznych oraz stanowisko ds. rejestru zabytków ruchomych.

Szczegóły: https://bit.ly/3GJ53hh.