Rekrutacja

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektora ochrony zabytków archeologicznych oraz stanowisko inspektora ds. dokumentacji zabytków i archiwum w Białymstoku.

Szczegóły: https://bit.ly/3GJ53hh.