prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków (z prawej)