Aktualne zdjęcie dworu, sala konferencyjna, nawiązująca do podróży Miłosza.