Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ, podczas wernisażu.