Wnętrze dworca PKP im. D. Siedzikówny w Białymstoku. Aktualny stan.