24 ZESZYT „BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Ukazał się 24 Zeszyt „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” wydany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Biuletyn prezentuje artykuły i komunikaty dotyczące różnorodnych problemów z dziedziny konserwacji dzieł sztuki oraz historii, archeologii, urbanistyki czy architektury.