Rok 2019

Okładka

Strona tytułowa i spis treści

Table of contents

Zespół redakcyjny, wydawca

Małgorzata Dajnowicz

Wstęp

Małgorzata Dolistowska

Gmachy Niepodległej – architektura użyteczności publicznej Białegostoku i województwa białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym : zarys problematyki

Ks. Tadeusz Krahel

Ksiądz Adam Abramowicz – budowniczy bazyliki św. Rocha w Białymstoku : (rozszerzony referat, wygłoszony na sympozjum Pomniki Niepodległości 18 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytów w Białymstoku)

Ks. Jan Nieciecki

Historia Ogrodu Dolnego przy pałacu w Białymstoku w czasach Jana Klemensa i Izabeli Branickich. Część 1

Wojciech Konończuk, Lucyna Markiewicz

Renowacja dziewiętnastowiecznych nagrobków na cmentarzu prawosławnym w Szczytach-Dzięciołowie : z problematyki konserwacji zabytkowych nekropolii wiejskich na Podlasiu

Zbigniew Rostkowski

Relikwie Krzyża Świętego w kościele katolickim w Narwi

Grzegorz Ryżewski

Z dziejów cerkwi nowodworskiej w powiecie sokólskim

Lech Pawlata

Początki średniowiecznej osady miejskiej w Brańsku w świetle żródeł archeologicznych

Małgorzata Andron

Badania konserwatorskie polichromii stropu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. Problematyka zachowania i aranżacji wartościowych historycznie i artystycznie nawarstwień historycznych

Joanna Polaska

Konserwacja obrazu Najświętsza Maria Panna Królowa Rodzin z kościoła parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Białymstoku

Olena Fomina

Specyfika usuwania zanieczyszczeńpyłowych z rzeźby alabastrowej prof. Giuseppe Bessiego

Lucyna Stalończyk

Ocalić od zapomnienia… Dzieje Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego w latach 1995-2018

Justyna Zajko-Czochańska

Sprawozdanie z sympozjum Pomniki Niepodległości zorganizowanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 18 lutego 2019 r.

Małgorzata Półtorak

Z działalności Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w latach 2018-2019

Karol Straczyński

Dofinansowanie zabytków w 2019 r. przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków