O Biuletynie

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czasopismo istnieje nieprzerwanie od 1995 r., kiedy pojawił się jego pierwszy numer, wówczas wydany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego. Celem Biuletynu jest za równo informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacją na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od obecnego Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w 2024 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku nie wyda Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. W roku bieżącym, wszystkich zainteresowanych współpracą z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zapraszamy do składania artykułów naukowych i komunikatów popularyzatorskich dotyczących dziedzictwa kulturowego na terenie województwa podlaskiego wraz z materiałem ikonograficznym do książki zatytułowanej „Przebudzenie Zabytków” – o czym pisaliśmy w dniu 4 lipca 2024 r. Przebudzenie Zabytków – publikacja.