ROK 2018

Okładka

Strona tytułowa i spis treści

Table of contents

Małgorzata Dajnowicz

Wstęp

Anna Dorota Potocka

Nieznany portret Jana Klemensa Branickiego ze zbiorów Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku

Krzysztof Stawecki

Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Jasionówce jako przykład kompleksowej konserwacji wnętrza zabytkowej świątyni

Ks. Jan Nieciecki

Popiersia na elewacjach pałacu Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku : historia i stan zachowania

Zbigniew Stanisław Rostkowski

Płyta nagrobna z kościoła parafialnego w Narwi

Wojciech Konończuk

Kaplica Schulzów w Pawlinowie : zarys problematyki prawosławnych grobowców rodowych na Podlasiu

Lech Pawlata

Wczesnonowożytny cmentarz w miejscowości Mościcha k. Sidry w świetle źródeł archeologicznych

Grzegorz Ryżewski

Mościcha w gminie Dąbrowa Białostocka – uposażenie zboru w Sidrze i miejsce domniemanego cmentarza protestanckiego

Cecylia Bach-Szczawińska

Z dziejów parku podworskiego w Krynkach

Joanna Zajączkowska-Kłoda

Konserwacja obrazu Ukrzyżowanie z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce

Anetta Ejdulis

Sejneńskie kramnice targowe

Dorota Dakowicz

Inwentaryzacja starego drewnianego domu we wsi Protasy w gminie Zabłudów

Anna Depczyńska

Inwentaryzacja wnętrza starego wiejskiego domu we wsi Olmonty

Waldemar Franciszek Wilczewski

Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego, red. Grzegorz Ryżewski, Fundacja Ochorny Zabytków Na Rubieży, Białystok 2017, seria Nasze Dziedzictwo, 304 s.