Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych.
 • Do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB.
 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tyszkamedia@wuoz.bialystok.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 74-12-332 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli napotkasz jakiś problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, możesz się skontaktować ze mną. Nazywam się Joanna Tyszka możesz do mnie napisać na adres email media@wuoz.bialystok.pl lub zadzwonić na numer telefonu (85) 74-12-332.
Napisz do mnie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Podaj swoje dane, to znaczy imię i nazwisko oraz sposób kontaktowania się z Tobą, na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oczywiście musisz podać adres email lub numer telefonu. Napisz też wyraźnie, na czym polega problem z dostępnością.
Możesz także zażądać dostępu alternatywnego, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Na przykład przeczytania niedostępnego pisma lub opisania zawartości filmu.
Postaram się załatwić sprawę jak najszybciej, chociaż pamiętaj, że może to potrwać do 7 dni. Jeżeli sprawa okaże się trudna i dowiem się, że nie zdążę w tym czasie, poinformuję Cię o tym przed upłynięciem tych 7 dni. Poinformuję Cię, ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Może to potrwać do 2 miesięcy, ale nie dłużej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. A na dziedziniec można wjechać przez bramę. Miejsca parkingowe znajdują się na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przed budynkiem z prawej strony budynku. Na parkingu znajdującym się bezpośrednio przed budynkiem, blisko wejścia trzeciego, wyznaczono miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej, jednakże oznakowane jest ono jedynie znakiem pionowym z piktogramem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu. Od furtki prowadzi ciąg pieszo-jezdny do wejścia. Dojście do budynku jest utwardzone.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
 • Ponieważ do budynku prowadzą schody, aby umożliwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach, na żądanie osoby zainteresowanej, rozkładana jest rampa. Jeżeli potrzebujesz skorzystać z rozkładanej rampy – naciśnij przycisk przywołujący oznaczony piktogramem. Wyjdzie do ciebie pracownik.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze obiektu do dyspozycji klienta jest:
  Hol pełniący również funkcję poczekalni, biuro podawcze, toaleta, kuchnia, sala spotkań.
  W holu znajdują się ogólnodostępne stoły i krzesła, gdzie można wypełnić druki i odpowiednie formularze.
  W holu, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się kącik dla dzieci umożliwiający zabawę i odpoczynek (stolik, krzesła, kredki, kolorowanki).
  W holu po lewej od wejścia znajduje się ogólnodostępny wieszak na ubrania (standardowa wysokość).
  Biuro podawcze zlokalizowane jest blisko wejścia głównego, po lewej od wejścia, oznakowane i dobrze widoczne. Przy biurze podawczym umieszczono przycisk przywołujący – w przypadku nieobecności pracownika biura, lub poza godzinami pracy biura, przycisk wzywa pracownika sekretariatu.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 60% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

aplikacja ACC (Augmentative and Alternative Communication)

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://wuoz.bialystok.pl/deklaracja-dostepnosci/
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://wuoz.bialystok.pl/deklaracja-dostepnosci/
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://wuoz.bialystok.pl/deklaracja-dostepnosci/
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://wuoz.bialystok.pl/deklaracja-dostepnosci/

Informacja o Wojewódzkim Urzędzie Ochronie Zabytków w ETR

Informacja dotycząca wnioskowania o tłumacza PJM/SJM/SKOGN w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku opracował sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN przy korzystaniu z usług Urzędu. Usługa jest bezpłatna.

 • Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą doświadczającą trwale lub okresowo problemów z komunikowaniem się lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwana dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Osoba zgłaszająca powinna wskazać wybraną metodę komunikowania się.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 • Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 • Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie można wnieść:

 • pisemnie na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wuoz.bialystok.pl
 • lub poprzez ePUAP na adres: /wuozbialystok/SkrytkaESP
 • lub w siedzibie: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok

Wniosek o zapewnienie tłumacza PJM/SJM/SKOGN

na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243)

Instrukcja wypełniania wniosku:

 1. Wypełnij komputerowo lub w sposób czytelny
 2. Pola wyboru zaznacz X
 3. Wypełnij wszystkie pola