ROK 2017

Okładka

Strona tytułowa i spis treści

Table of contens

Zespół redakcyjny, wydawca

Andrzej Nowakowski

Wstęp

Marta Wróbel

O olbrzymie, który zastąpił szanownego staruszka : budowa neogotyckiego kościoła w Korycinie (1897/1899-1905) według projektu Jana Hinza

Cecylia Bach-Szczawińska

Rozplanowanie Krynek z czasów Antoniego Tyzenhauza

Grzegorz Ryżewski

Kronika kościoła w Krynkach z 1849 roku

Irena Taranta

Relikty zabudowy przy ulicy Złotej 15 w Tykocinie

Wojciech Batura

Usytuowanie zabudowań przemysłowych i gospodarczych hrabiego Karola Brzostowskiego w Cisowie i w Hucie Sztabińskiej

Lech Pawlata

Wyniki badań archeologicznych przy kaskadach w ogrodzie Branickich w Białymstoku

Ks. Jan Nieciecki

Rewaloryzacja pałacu Branickich w Białymstoku : uwagi dotyczące dalszych prac

Małgorzata Andron, Lucyna Markiewicz

Konserwacja barokowej rzeźby św. Jana Nepomucena ze Szczytów-Dzięciołowa

Krzysztof Stawecki

Konserwacja zabytkowej ambony z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Ostrożanach

Lucyna Stalończyk

O konserwacji wystroju i wyposażenia kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce

Aleksandra Bednarska, Karolina Biernacka, Jarosław Szewczyk

Inwentaryzacje wnętrz wiejskich domów we wsi Lesznia w gminie Suraż

Helena Aramowicz, Magdalena Bocheń, Jarosław Szewczyk

Inwentaryzacje dwóch starych wiejskich domów we wsi Baranki w gminie Juchnowiec

Krystyna Cieśluk, Barbara Tarasewicz

Obraz dawnej wsi nadbiebrzańskiej – czas ciężkiej pracy i zabaw

Krystyna Bieńkowska

Dr Jan Kazimierz Jaskanis 1932-2016

Listy do redakcji

Listy do Redakcji