Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników serwisu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku stanowi dla nas kluczową wartość. Zapewniamy Państwa, że ograniczamy wykorzystanie i zbieranie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi przez nas zasadami przetwarzania danych.

Informacje ogólne dotyczące serwisu

 1. Niniejszy portal ma przede wszystkim znaczenie informacyjne-edukacyjne. Twórcy serwisu wyznają zasadę poufności i pełnego szacunku do danych, którymi dysponują. Do ich ujawnienia może dojść jedynie na podstawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych zbieranych przez niniejszy portal jest Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku, który będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników serwisu jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu https://wuoz.bialystok.pl

Cookies

 1. W celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu, używa się technologii cookies, tzn. że niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez serwer serwisu (zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 2. W przypadku gdy Użytkownik po raz kolejny odwiedza serwis, przeglądarka internetowa przesyła zapisane cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje konkretnego Użytkownika i pamięta różne indywidualne elementy oraz preferencje Użytkownika.
 3. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.
 4. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies

 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
 4. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  • przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-7;
  • przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
  • przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  • przeglądarka Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL;
  • przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/.
 1. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.
 3. Użytkownikom portalu udostępniamy możliwość polubienia i obserwowania naszego fanpage’a oraz opublikowania zamieszczonych przez nas ogłoszeń na Państwa tablicach na Facebooku. Jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z tych udogodnień, musicie mieć Państwo świadomość, że do tego celu są wykorzystywane pliki cookies dostarczane przez Facebook. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych przyjętych przez Facebook znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością i są prowadzone przez podmioty niezależne od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków . Twórcy serwisu informują, że nie odpowiadają za treści zamieszczone na tych stronach, ani za stosowaną przez ich właścicieli ochronę danych osobowych.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności,  wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, w którego imieniu czynności administratora wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku. Siedziba administratora mieści się przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej., lub bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Piątkiem: iod@wuoz.bialystok.pl
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl;
 • pocztą tradycyjną pod adresem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • realizacji zawartej z Administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prowadzenia korespondencji na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a lub c lub e RODO
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych i których zobowiązał do przestrzegania zasad ochrony danych, tj. :
 • podmiotem świadczącym usługi Inspektora Ochrony Danych,
 • podmiotem świadczącym usługi koordynacji prac wydawniczych i redakcji konserwatorskiej materiałów autorskich,
 • hostingodawcą).
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres:
 • niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celach przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 • do momentu zakończenia procesu rekrutacji, bądź przez okres wnioskowany przez Państwa do przetrzymywania dokumentacji w bazie kandydatów do pracy.
 1. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • obowiązkowe i wynika  z przepisów prawa: podstawy prawne
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

Inspektor Rafał Piątek

 iod@wuoz.bialystok.pl