O biuletynie

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czasopismo istnieje nieprzerwanie od 1995 r., kiedy pojawił się jego pierwszy numer, wówczas wydany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego. Celem Biuletynu jest za równo informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacją na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego. W 2023 r. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego został umieszczony w wykazie wysoko punktowanych czasopism naukowych, otrzymał 70 pkt. Rocznik jest indeksowany w następujących dyscyplinach: historia oraz ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków. Unikatowy identyfikator czasopisma to 201696.

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Redaktor Naczelna
Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku