O biuletynie

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czasopismo istnieje nieprzerwanie od 1995 r., kiedy pojawił się jego pierwszy numer, wówczas wydany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego. Celem Biuletynu jest za równo informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacją na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego. W 2023 r. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego został umieszczony w wykazie wysoko punktowanych czasopism naukowych, otrzymał 70 pkt. Rocznik jest indeksowany w następujących dyscyplinach: historia oraz ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków. Unikatowy identyfikator czasopisma to 201696.

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Redaktor Naczelna
Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego