27 ZESZYT „BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Ukazał się 27 zeszyt „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” wydany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

W najnowszym wydaniu biuletynu znajdują się materiały, komunikaty i sprawozdania, które przybliżą Państwu merytoryczne kwestie związane z ochroną zabytków na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawią najważniejsze wydarzenia z życia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Jestem przekonana, że zróżnicowana tematyka artykułów dotyczących dziedzictwa zabytkowego zainteresuje nie tylko profesjonalistów z zakresu konserwatorstwa ale i innych miłośników dziejów zabytków Podlasia, przekonuje do sięgnięcia po Biuletyn prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Konserwator.

Publikacja „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” ukazuje się od 1995 roku. Zachęcamy do lektury.

Wersja PDF: Biuletyn Konserwatorski nr 27.