27 ZESZYT „BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Ukazał się 27 zeszyt „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” wydany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

W najnowszym wydaniu biuletynu znajdują się materiały, komunikaty i sprawozdania, które przybliżą Państwu merytoryczne kwestie związane z ochroną zabytków na terenie województwa podlaskiego oraz przedstawią najważniejsze wydarzenia z życia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Jestem przekonana, że zróżnicowana tematyka artykułów dotyczących dziedzictwa zabytkowego zainteresuje nie tylko profesjonalistów z zakresu konserwatorstwa ale i innych miłośników dziejów zabytków Podlasia, przekonuje do sięgnięcia po Biuletyn prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Podlaska Konserwator.

Publikacja „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego” ukazuje się od 1995 roku. Zachęcamy do lektury.