BIULETYN KONSERWATORSKI NA PLATFORMIE „PODLASKIE CZASOPISMA REGIONALNE”

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego dostępny jest na platformie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku „Podlaskie Czasopisma Regionalne”.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego wydawany jest nieprzerwanie od 1995 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w północno-wschodniej Polsce. Autorami artykułów są eksperci w zakresie ochrony zabytków oraz specjaliści, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze i konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego.

Celem Biuletynu jest zarówno informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacja na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniej Polski.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Na platformie „Podlaskie Czasopisma Regionalne” dostępne są wszystkie dotychczasowe wydania Biuletynu: https://bg.uwb.edu.pl/pcr/BKWP/Strona otwiera się w nowym oknie.

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

„Podlaskie Czasopisma Regionalne” to platforma ułatwiająca przeglądanie zawartości tytułów regionalnych czasopism naukowych poprzez wyszukiwarkę oraz odnośniki do pojedynczych tytułów i ich stron domowych. Treść poszczególnych czasopism można przeglądać za pomocą wyszukiwarki (pola wyszukiwania autor, tytuł, tekst artykułu) lub wybrać konkretny tytuł z listy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.