Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego w wykazie czasopism punktowanych

Dzielimy się z Państwem fantastyczną wiadomością!

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego został umieszczony w wykazie wysoko punktowanych czasopism naukowych, otrzymał 70 pkt.

Biuletyn jest indeksowany w następujących dyscyplinach: historia, archeologia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki prawne oraz stosunki międzynarodowe. Unikatowy identyfikator czasopisma to 201696.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego ukazuje się nieprzerwanie od 1995 r. Na przestrzeni lat w Biuletynie opublikowano setki artykułów naukowych oraz informacyjnych na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów i specjalistów. Od 2018 r. redaktor naczelną czasopisma jest prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Od 2018 r. czytelnicy czasopisma mają możliwość darmowego i otwartego dostępu do Biuletynu. Rocznik znajduje się również w licznych bazach i repozytoriach.

_______________________

Strona internetowa Biuletynu – https://tiny.pl/c72z5.

Bazy i repozytoria – https://tiny.pl/c72zf.

Wolny dostęp – https://tiny.pl/c72zb.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych – https://tiny.pl/c72hg.

okładki biuletynu konserwatorskiego
Okładki Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.