Biuletyn – kontakt

Redaktor Naczelna
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Zastępca Redaktor Naczelnej
Prof. Karol Łopatecki, prof. UwB

Konsultant do spraw rozwoju czasopisma
Prof. Adam Miodowski, prof. UwB

Sekretarze
Justyna Zajko-Czochańska
tel.: 85 74-12-332 wew. 38

Joanna Tyszka
tel.: 85 74-12-332 wew. 57

e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok
tel.: (85) 74-12-332
fax: (85) 73-27-562