Biuletyn – kontakt

Redaktor Naczelna
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Konsultant do spraw rozwoju czasopisma
Dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB

Sekretarze
Justyna Zajko-Czochańska
tel.: 85 74-12-332 wew. 38

Joanna Tyszka
tel.: 85 74-12-332 wew. 57

e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok
tel.: (85) 74-12-332
fax: (85) 73-27-562