Licencja

Zasady dotyczące praw autorskich i samodzielnej archiwizacji są zdefiniowane w BOAI [Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu], BSOAP [Deklaracji Bethesdy w sprawie publikacji w otwartym dostępie] i BDOAKSH [Deklaracji berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistycznych] – „Definicje BBB”. Artykuły w „Biuletynie Konserwatorskim Województwa Podlaskiego” są objęte licencją Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY SA). Autor nie będzie pobierał żadnych opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu.