Polityka antyplagiatowa

Biuletyn prowadzi politykę kontrolną pod kątem plagiatu. Autorzy mogą przedstawiać do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, które nie były wcześniej publikowane w całości lub w znacznej części jakiejkolwiek innej treści chronionej prawem autorskim. Autorzy gwarantują, że żaden artykuł przesłany do recenzji nie został również przesłany do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej itp. Stopień oryginalności artykułu, o którym autorzy są zobowiązani poinformować redakcję, znajduje się w stosownym oświadczeniu. Autorzy muszą cytować publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Odpowiedzialność za wykorzystanie zdjęć i rysunków w przesłanych materiałach artykułów spoczywa na autorach. Redaktorzy zaznaczają, że wszystkie wykryte przypadki nieetycznych zachowań zostaną zdemaskowane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redaktorzy dokumentują wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.